loading

Nghiên cứu mô hình ức chế Acetyl-CoA Carboxylase trong điều trị hội chứng chuyển hóa axit béo bằng các phương pháp hóa tin / Nguyễn Trương Công Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Thọ Thanh, Lê Xuân Trường

Top