loading

Tỷ lệ thừa cân béo phì của học sinh lớp 6 thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả của can thiệp thay đổi lối sống thông qua nhóm bạn đồng trang lứa và hệ thống hỗ trợ / Nguyễn Thị Ngọc Trinh ; Người hướng dẫn khoa học : Tăng Kim Hồng, Phạm Thị Lan Anh

Top