loading

Nghiên cứu phát triển que thử phát hiện nhanh hai độc tố Toxa và Toxb của vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) trên tôm nuôi / Dương Ngọc Diễm ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thị Nguyệt Thu

Top