loading

Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật canh tác ngô (Zea mays L.) trên nền đất lúa chuyển đổi tại tỉnh Long An và Đồng Tháp / Đoàn Vĩnh Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quý Kha, Ngô Ngọc Hưng

Top