loading

Tính chất điện tử và quang-từ của một số hệ đơn lớp hai chiều có cấu trúc tương tự Graphene / Đỗ Mười ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hiếu, Huỳnh Vĩnh Phúc

Top