loading

Nghiên cứu cơ sinh học dây chằng quạ đòn : ứng dụng điều trị trật khớp cùng đòn bằng tái tạo dây chằng qua nội soi hỗ trợ / Dương Đình Triết ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Phước Hùng, Bùi Hồng Thiên Khanh

Top