loading

Khảo sát giá trị của xét nghiệm HE4 và CA 125 trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư biểu mô buồng trứng / Giảng Thị Mộng Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Trường, Nguyễn Thị Băng Sương

Top