loading

Tác động của Fibrin giàu tiểu cầu kết hợp xương dị loại lên tế bào dây chằng nha chu người ứng dụng trong điều trị viêm nha chu / Nguyễn Mẹo ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Thị Quỳnh Lan, Nguyễn Thu Thủy

Top