loading

Chuyển hóa sợi tre thành Hydro bằng phương pháp lên men và ứng dụng trong pin nhiên liệu vi sinh vật / Đái Huệ Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Mẫn, Nguyễn Dương Tâm Anh

Top