loading

Nghiên cứu ứng dụng laser bán dẫn công suất thấp trong hỗ trợ điều trị bệnh lao phổi trong cộng đồng và bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính (COPD) / Mai Hữu Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Quang Linh, Trần Văn Bé

Top