loading

Nghiên cứu sự đa dạng của nhóm vi khuẩn có khả năng cải thiện chất lượng nước ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long / Bùi Hồng Quân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Lượng

Top