loading

Ảnh hưởng của độc tố sắt đối với lúa trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long và một số biện pháp khắc phục thiệt hại do độc tố sắt gây ra : trường hợp nghiên cứu tại Đồng Tháp Mười / Trương Minh Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Đình Quang, Nguyễn Quang Chơn

Top