loading

Thiết lập công nghệ nuôi cấy tế bào 2D, 3D tự động dùng trong sàng lọc một số dược liệu có tác động gây độc tế bào HEPG2, CD133⁺ HEPG2 / Nguyễn Trường Sinh ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Đình Kiệt, Phạm Văn Phúc

Top