loading

Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong chẩn đoán giai đoạn ung thư trực tràng giữa và dưới được phẫu thuật triệt để / Phạm Công Khánh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Hoàng Bắc

Top