loading

Đánh giá giá trị chẩn đoán và theo dõi điều trị trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB và IV bằng xét nghiệm đột biến gen EGFR huyết tương / Phan Thanh Thăng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trường Sơn, Trần Bích Thư

Top