loading

Nghiên cứu ảnh hưởng của nano kim loại lên việc khắc phục một số hiện tượng bất thường của cây trồng nuôi cấy in vitro / Hà Thị Mỹ Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tấn Nhật, Bùi Văn Lệ

Top