loading

Nghiên cứu tạo mô hình nuôi tế bào 2D, 3D dùng để sàng lọc các cao chiết thực vật có độc tính trên tế bào ung thư vú, tế bào gốc ung thư vú VN9 CD44+/CD24- / Phan Lữ Chính Nhân ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Đình Kiệt

Top