loading

Ảnh hưởng của giá thể và dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dâu tây (Fragaria x ananassa) trồng trong điều kiện nhà màng tại Đà Lạt / Cao Thị Làn ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Quang Vinh, Nguyễn Văn Kết

Top