loading

Nghiên cứu mức độ sử dụng và hoạt tính trị bệnh tiêu chảy của một số cây thuốc dân gian được sử dụng bởi Đồng bào K'Ho tại Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng / Phạm Minh Nhựt ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Thị Phương Thảo

Top