loading

Khảo sát tình hình sử dụng và nghiên cứu tác động làm lành vết thương của một số cây thuốc dân gian được sử dụng bởi Đồng bào K'Ho tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà / Nguyễn Minh Cần ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Thị Phương Thảo

Top