loading

Nghiên cứu chế tạo hệ vận chuyển thuốc chữa bệnh tiểu đường từ hạt micro PCL chứa insulin và hydrogel nhạy nhiệt độ/PH OS-PCL-PEG-PCL-OS / Nguyễn Vũ Việt Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đại Phú

Top