loading

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cắt niêm mạc qua nội soi ống mềm trong điều trị thương tổn tân sinh của niêm mạc đại trực tràng / Nguyễn Tạ Quyết ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quang Nghĩa, Nguyễn Thúy Oanh

Top