loading

Đo đạc và tính toán phân bố liều photon trong xạ trị điều biến cường độ sử dụng các ngàm chuyển động độc lập (JO-IMRT) với hệ máy gia tốc tuyến tính Siemens Primus / Dương Thanh Tài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đông Sơn, Trương Thị Hồng Loan

Top