loading

Áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo để nâng cao chất lượng hệ phổ kế Gamma sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe / Trương Thị Hồng Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Văn Nhơn

Top