loading

Nghiên cứu sự tích lũy lipid trong quá trình tăng trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata (droop) hibberd / Trịnh Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Trần Thanh Hương

Top