loading

Giải bài toán ngược trọng lực bằng thuật toán Memetic - Áp dụng phân tích tài liệu trọng lực vùng đồng bằng sông Cửu Long / Lương Phước Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Liệt, Trần Vĩnh Tuân

Top