loading

Nghiên cứu nồng độ lipoprotein-associated phospholipase A2 và kiểu hình của lipoprotein tỷ trọng thấp ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp / Trần Thành Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Vạn Phước, Phan Thị Danh

Top