loading

Nhận dạng, điều khiển hệ phi tuyến dùng mô hình nơ rôn phối hợp với thuật toán tiến hóa vi sai / Nguyễn Ngọc Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Phạm Huy Ánh, Trương Đình Châu

Top