loading

Nghiên cứu xác định bề dày thép C45 bằng phương pháp gamma tán xạ sử dụng đầu dò nhấp nháy NaI (TI) / Hoàng Đức Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo

Top