loading

Khảo sát quy trình thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học từ việc nuôi cấy tế bào hai loài Drosera / Quách Ngô Diễm Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ

Top