loading

Nghiên cứu chế tạo màng trị bỏng từ Cellulose của Acetobacter Xylinum phối hợp với hoạt chất tái sinh mô từ dầu mù u và tinh dầu tràm / Huỳnh Thị Ngọc Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Sào Trung

Top