loading

Điều trị gãy cũ Monteggia ở người lớn bằng kết hợp xương nẹp ốc và tái tạo dây chằng vòng / Nguyễn Văn Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Thành Phụng

Top