loading

Mô phỏng Transistor phân tử vòng Benzene liên kết 1-4 với các nguyên tố thuộc nhóm Halogen / Trần Tiến Phức ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Sỹ Hiền

Top