loading

Nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của Detector bán dẫn siêu tinh khiết (HPGe) trong phổ kế Gamma bằng phương pháp Monte Carlo và thuật toán di truyền / Võ Xuân Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Quang Huy, Đỗ Quang Bình

Top