loading

Vai trò của giun lươn Strongyloides Stercoralis trong hội chứng viêm loét dạ dày - tá tràng trên các bệnh nhân nhập viện tại Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Phủ Mạnh Siêu ; Người hướng dẫn khoa học Trần Thị Kim Dung, Phạm Hoàng Phiệt

Top