loading

Nghiên cứu vai trò của xạ hình tưới máu cơ tim bằng chụp cắt lớp điện toán bức xạ đơn Photon (Spect) quy trình hai đồng vị trong chẩn đoán bệnh động mạch vành mạn tính / Huỳnh Kim Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Công Lập, Trương Quang Xuân

Top