loading

Sách, tuyển tập

General conditions applicable to loan and quarantee agreements dated January 1, 1985 / International Bank for reconstruction and development

Tác giả : International Bank for reconstruction and development

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : [s.a.]

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : 26 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 336.3435

Chủ đề : 1. Vay nước ngoài.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 423
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top