loading

Luận án, luận văn

Một số bài toán đuổi bắt trong trò chơi tuyến tính có chậm / Tạ Duy Phượng

Tác giả : Tạ Duy Phượng

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 128 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Lý thuyết trò chơi. 3. Phương trình vi phân tích phân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6142
Phục vụ đọc tại chỗ
Top