loading

Sách, tuyển tập

Annual report 1989 / Asian Development Bank

Tác giả : Asian Development Bank

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : [1990?]

Nơi xuất bản : Manila

Mô tả vật lý : 199tr. : minh họa ; 27cm

Số phân loại : 332.15

Chủ đề : 1. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) -- Báo cáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 390/91
(K09.30_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top