loading

Bài trích

ANH VIỆT THẢO

Thu hoạch ngó sen ở phương An Phú Đông, quận 12, TPHCM // Sài Gòn Giải Phóng. - 05/11/1997. - Tr.3.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trồng sen lấy ngó sen và hoa kết hợp với thả cá là mô hình được nhiều bà con nông dân ở các quận ven, ngoại thành

Top