loading

Bài trích

THỦY ANH

Nơi đây là Tổ quốc // Sài Gòn Giải Phóng. - 24/04/1997.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trong cộng đồng các dân tộc đang sống trên đất nước Việt Nam, sau đồng bào Kinh, đồng bào Hoa có một tỷ lệ dân số khá lớn. Sài Gòn - Chợ Lớn là điểm hộ tụ đông nhất của bà con người Hoa. Vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, bà con lao động ngươì Hoa đã tìm đến đây coi nơi đây là đất lành để xây dựng cuộc đời mới. Họ đã được những người anh em bản địa mở rộng vòng tay nhân ái cùng sống, chiến đấu và lao động như mỗi công dân đất Việt

Top