loading

Sách, tuyển tập

Guide to international business opportunities / World Bank

Tác giả : World Bank

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 28 cm

Số phân loại : 338.91091724

Chủ đề : 1. Ngân hàng thế giới. 2. Đầu tư nước ngoài -- Các nước đang phát triển. 3. Dự án phát triển kinh tế -- Các nước đang phát triển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 594
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top