loading

Bài trích

VIỆT DŨNG, ĐỖ DŨNG

Bán kết (16-1) tuyển Hà Nội-Golden (Hongkong) 3-1-Bán kết (27-1) Korea Housing Bank-Tuyển TPHCM 4-1. 16g30 19.1 chung kết tuyển Hà Nội-Korea Housing BanK: Cúp Độc Lập lần 2.96 // Sài Gòn Giải Phóng. - 18/01/1996.

Top