loading

Bài trích

LÊ BÌNH

Sóc Trăng phát triển nghề nuôi cá sấu // Sài Gòn Giải Phóng. - 26/04/1996.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hiện nay có 6 gia đình nuôi 55 con, môi trường ở đây rất thuận lợi để phát triển nghề này

Top