loading

Luận án, luận văn

Một số bất đẳng thức cho đạo hàm của hàm khả vi và ứng dụng / Hoàng Mai Lê

Tác giả : Hoàng Mai Lê

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 95 tờ ; 29 cm

Số phân loại : 515.36

Chủ đề : 1. Bất đẳng thức vi phân. 2. Hàm khả vi. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11778
Phục vụ đọc tại chỗ
Top