loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu những đặc điểm chủ yếu liên quan đến khả năng đậu quả và thăm dò một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất một số giống xoài trồng ở miền Bắc Việt Nam / Ngô Hồng Bình

Tác giả : Ngô Hồng Bình

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 202 tờ : tranh ảnh (1 phần màu) ; 29 cm

Số phân loại : 634.44

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Xoài -- Bắc Việt Nam -- Giống.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 11766
(K07.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top