loading

Luận án, luận văn

Xây dựng quy trình làm việc độc lập với sách và tài liệu học tập cho sinh viên / Trần Văn Hiếu

Tác giả : Trần Văn Hiếu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 29 cm

Số phân loại : 378.174

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Sinh viên -- Sách và đọc sách.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11705
Phục vụ đọc tại chỗ
Top