loading

Sách, tuyển tập

The Will to believe : and other essays in popular philosophy ; Human immortality : two supposed objections to the doctrine / William James

Tác giả : William James

Nhà xuất bản : Dover

Năm xuất bản : 1956

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xvii, 332 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 121.6

Chủ đề : 1. Tin tưởng và nghi ngờ. 2. Triết học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 588/2002
(K09.10_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top