loading

Sách, tuyển tập

Lotus 1.2.3 for financial management / George E. Pinches, Larry W. Courtney

Tác giả : George E. Pinches, Larry W. Courtney

Nhà xuất bản : Harper & Row

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : New York [etc.]

Mô tả vật lý : xvi, 405 tr. : biểu đồ ; 28 cm

Số phân loại : 658.1502855369

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Chương trình máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 554/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top