loading

Sách, tuyển tập

The Struggle for democracy in Latin America / [by] Charles O. Porter and Robert J. Alexander

Tác giả : [by] Charles O. Porter and Robert J. Alexander

Nhà xuất bản : Macmillan

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : New York [etc.]

Mô tả vật lý : 215 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 980

Chủ đề : 1. Dân chủ. 2. Nhà độc tài. 3. Châu Mỹ La Tinh -- Quan hệ nước ngoài -- Hoa Kỳ.. 4. Hoa Kỳ -- Quan hệ nước ngoài -- Châu Mỹ La Tinh.. 5. -- Châu Mỹ La Tinh -- Chính trị và chính quyền.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 946/2002
(K09.11_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top